ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

การเลือกคัดลักษณะของ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraให้เหมาะสมกับการใช้งาน จำต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่นี้ไประบบขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ทั่วๆ ไปแยกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ CCIR ( PAL:ใช้ในประเทศไทย ) และ EIA (NTSC) ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraรูปแบบ CCIR เป็นระบบมาตรฐานยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ส่วน EIA เป็นรูปแบบหลักเกณฑ์อเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่เหมาะกับที่จะนำมาใช้ในเมืองไทยจะจำเป็นต้องเป็นรูปแบบ CCIRปริมาตรของตัวรับภาพของ CCD Sensor format (ที่เรียกติดปากกันว่า ปริมาตรชิป ) ถ้ายิ่งมีปริมาตรใหญ่โตยิ่งมีประสิทธิภาพ

แสง ( Illumination ) สรรพคุณของเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับรับภาพ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraนั้น ไม่ใช่มีผลกระทบเฉพาะต่อความรวดเร็วที่มีต่อแสงอย่างเดียว แต่ยังมีผลต่อสีของวัตถุอีกด้วย คุณลักษณะ ของภาพที่ดีจะขึ้นกับความเข้มของแสงสว่างที่ฉากรับภาพ ในกรณีของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Camera

โดยปกติ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraลักษณะ CCD สามารถจัดแบ่งตามสรรพคุณของรัศมีได้ 3 ระดับ หมายถึง

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในกิจการสามัญ จำเป็นต้องใช้รัศมีตั้งแต่ 5-2,000 Lux

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในกิจการค้าสวัสดิภาพสูงจำเป็นต้องใช้แสงตั้งแต่ 0.1-5 Lux

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในธุรกิจการค้าพิเศษโดยเฉพาะอย่างต้องการใช้ความสว่างตั้งแต่ 0.0001-0.1 Luxลักษณะซิงค์ ( Synchronization ) ปกติ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraจะมีวงจรสภาวะซิงค์ในตัวของมันเองอยู่แล้ว ซิงค์ของขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraรายตัวจะไม่เหมือนกัน หากเรานำกล้องมากหลาย ตัว มาใช้พร้อมเพรียงผ่านทาง เครื่องลำดับภาพ (Sequence Switcher) พร้อมทั้งจัดโชว์ภาพบนจอมอนิเตอร์ จะสังเกตเห็นได้ว่าในเวลาที่เครื่องมือลำดับภาพสลับภาพจาก ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraตัวหนึ่งไปยังอีก ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraอันหนึ่งนั้น ภาพจะชักกระตุกในแนวตั้งบนหน้าจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะส่งผลต่อการบันทึกภาพวิดีโอ เวลาเอาภาพวิดีโอนั้นมาเล่นสลับทำให้ภาพพังเป็นช่วง ๆ ตามจังหวะ การสลับภาพของเครื่องมือลำดับภาพความชัดเจนของภาพ ( Resolution ) ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่มีความคมชัดสูงจะให้ภาพที่ชัดเจน ซึ่งคุณสมบัตินี้นับว่าเป็นขั้นพื้นฐานของการเลือกสรรชนิดของกล้อง ดังนี้ขึ้นตรงต่อการดีไซน์ของแต่ละผู้ผลิตให้เหมาะกับการใช้งานในประเภทที่แตกต่างกันออกไป